Congrès de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire

20/09/2018

 
Inscrivez-vous

Pour qui ?

-Aménageurs du territoire
-Agents et cadres des services urbanisme et aménagement du territoire, inspecteurs
-Architectes, géomètres
-Promoteurs et chefs de projets
-Avocats, juristes et agents juridiques
-Notaires

Programme 

 

PROGRAMME SALLE WALLONIE 

09:00 – 10:00 
(plenaire sessie, NL-FR) 
De metropolitaanse maat van Brussel.
- De positionering van Brussel vs andere (Belgische) steden.
- Brussel en de rand: wonen, mobiliteit en werken. 
- De sterke punten van Brussel en de uitdagingen tot optimalisatie van Brussel als Metropool. 
- De rol van steden en gebieden in Vlaanderen en Wallonië

10:00 – 11:00
CoDT un an après son entrée en vigueur : bilan et perspectives. (part 1) 
La procedure de délivrance.

11:00 - 11:30 
Pause Café


11:30 – 12:30 
CoDT un an après son entrée en vigueur : bilan et perspectives. (part 2)
Les implantations commerciales 
Louis Vansnick
avocat
Equal 

12:30 – 13:30 
Lunch 

13:30 – 14:30 
CoDT un an après son entrée en vigueur : bilan et perspectives. (part 3) 
Les infractions au vu de l’amnistie.
France Guerenne
avocate
HSP 

14:30 – 15:30 
Panelgesprek NL-FR
‘Regionaal vs lokaal: knelpunten in de ruimtelijke ordening’ 
- De bevoegdheden op gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau: is de actuele regelgeving adequaat?
- Praktische knelpunten in de praktijk. Welke zijn de ‘gemiste kansen’? 
- Mogelijke oplossingen en de praktische haalbaarheid van deze ideeën. 

PROGRAMMe SALLE REGION BRUXELLES CAPITALES

09:00 – 10:00 
(plenaire sessie, NL-FR) 
De metropolitaanse maat van Brussel.
- De positionering van Brussel vs andere (Belgische) steden.
- Brussel en de rand: wonen, mobiliteit en werken. 
- De sterke punten van Brussel en de uitdagingen tot optimalisatie van Brussel als Metropool. 
- De rol van steden en gebieden in Vlaanderen en Wallonië 

10:00 – 11:00 
De laatste update rond de nieuwe BWRO 
- Welke zijn de ervaringen met de reeds inwerking getreden regels?
- Welke delen van de nieuwe BWRO moeten nog in werking treden? 
- Welk tijdspad wordt gevolgd? 


11:00 - 11:30 
Coffee Break

11:30 – 12:30 
Het Richtplan van Aanleg (RPA) 
- Wat is de functie van dit nieuwe instrument? 
- Wie is bevoegd om de RPA vast te stellen? Hoe verloopt de procedure?
- Welke voorschriften worden vastgelegd door de RPA? 
- Wie moeten geconsulteerd worden bij de vaststelling van een RPA?

12:30 – 13:30
Lunch

13:30 – 14:30 
De inzet van drones bij stedenbouwkundige projecten. 
- Voor welke taken worden drones reeds gebruikt? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 
- Voor welke specifieke taken worden de drones nog niet gebruikt? Zou dat kunnen veranderen in de toekomst? 
- Kunnen drones worden ingezet bij uitvoering van controles en handhaving?
- Welke juridische beperkingen kleven er aan de inzet van drones in et publieke domein?

14:30 – 15:30
Panelgesprek NL-FR
‘Regionaal vs lokaal: knelpunten in de ruimtelijke ordening’ 
- De bevoegdheden op gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau: is de actuele regelgeving adequaat?
- Praktische knelpunten in de praktijk. Welke zijn de ‘gemiste kansen’? 
- Mogelijke oplossingen en de praktische haalbaarheid van deze ideeën. PROGRAMMe Salle Flandres 


09:00 – 10:00 
(plenaire sessie, NL-FR) 
De metropolitaanse maat van Brussel.
- De positionering van Brussel vs andere (Belgische) steden.
- Brussel en de rand: wonen, mobiliteit en werken. 
- De sterke punten van Brussel en de uitdagingen tot optimalisatie van Brussel als Metropool. 
- De rol van steden en gebieden in Vlaanderen en Wallonië. 

10:00 – 11:00 
T.OP Noordrand : Actualiteit
- Wat is de stand van zaken van het actieprogramma? 
- Welke onderdelen zijn reeds succesvol geïmplementeerd? 
- Welke zijn de uitdagingen voor de toekomst?


11:00 – 11:30 
Koffiepauze


11:30 – 12:30 
Interactieve sessie FAQ Omgevingsloket. Stel al uw vragen en ontvang de antwoorden van het expertenpanel. 
- Wat zijn de ervaringen tot nu toe moet het omgevingsloket? 
- Welke zijn de juridische haken en ogen waar men in de praktijk mee kampt?
- Welke oplossingen zijn er gevonden voor day-to-day vragen van gebruikers?
- Zijn er nog aanpassingen te verwachten in het omgevingsloket? Welke en op welke termijn? 


12:30 – 13:30 
Lunch

13:30 – 14:30 
Prijswinnend project! 
Heraanleg ’t Zand & Vrijdagmarkt in Brugge Toelichting bij de stedenbouwkundige aspecten door de verschillende betrokken partijen.
- Welke elementen maakten het project uniek? 
- Wat heeft ervoor gezorgd dat het project is geslaagd? 
- Welke leermomenten kunnen meegenomen worden naar andere projecten en zijn ook voor derden van belang? 


14:30 – 15:30 
Panelgesprek (NL-FR)
‘Regionaal vs lokaal: knelpunten in de ruimtelijke ordening’ 
- De bevoegdheden op gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau: is de actuele regelgeving adequaat?
- Praktische knelpunten in de praktijk. Welke zijn de ‘gemiste kansen’? 
- Mogelijke oplossingen en de praktische haalbaarheid van deze ideeën. 

Informations pratiques

Durée :
Profitez d'un tarif préférentiel jusqu'au 6 juillet
Prix pour les sociétés :: 595.00 € (hrs TVA )
Prix pour le secteur public :: 450.00 € (hrs TVA )

Inscriptions après le 6 juillet
Prix pour les sociétés :: 650.00 € (hrs TVA )
Prix pour le secteur public :: 495.00 € (hrs TVA )
Inclus : Pause café, Lunch, Support de formation actualisé

  • Pause café
  • Lunch
  • Support de formation actualisé

Plus d'info:

Date et lieu

Le congrès se déroulera le jeudi 20 septembre 2018.
Vous êtes le/la bienvenue à partir de 09:00

Le congrès aura lieu à

Lieu :


Bruxelles

Informations supplémentaires

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Avez-vous des questions? Nous sommes à votre disposition.

Contactez-nous au 02 894 56 06 ou posez-nous votre question.Inscrivez-vous dès maintenant

s'inscrire