Cv Ons Dak

Poetsen kantoorgebouw en gemeenschappelijke delen diverse appartementsgebouwen te Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Bree


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Cv Ons Dak
Postadres: Maastrichtersteenweg 31,BE-3680 Maaseik
Contactpersoon: Mevrouw Leen Craeghs
Tel: +32 89518408
Fax: +32 89563220
E-mail: leen.craeghs@onsdak.be
Internetadres(sen): www.onsdak.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Cv Ons Dak
Postadres: Maastrichtersteenweg 31,BE-3680 Maaseik
Contactpersoon: Mevrouw Leen Craeghs
Tel: +32 89518408
Fax: +32 89563220
E-mail: leen.craeghs@onsdak.be
Internetadres(sen): www.onsdak.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Poetsen kantoorgebouw en gemeenschappelijke delen diverse appartementsgebouwen te Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Bree 
Referentienummer: 2019-021
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Poetsen van een kantoorgebouw en gemeenschappelijke delen van diverse appartementsgebouwen in Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Bree:
- poetsen trappenhallen en kelders
- wassen vensters
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Maastrichtersteenweg 31 - kantoorgebouw Ons Dak 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik
II.2.4. Beschrijving
Het dagelijks, periodiek en jaarlijks onderhoud van het kantoorgebouw en het wassen van ramen aan binnen- en buitenzijde. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Het Hamont 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal van 4 appartementsblokken (van 12 appartementen) met telkens 3 woonlagen: - Rode Kruisstraat 2 - Rode Kruisstraat 4 - Vincent Van Goghstraat 1 - Vincent Van Goghstraat 3 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Geiboomstraat 2-4-6 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal en kelder van 3 appartementsblokken (van 8 appartementen) met telkens 4 woonlagen: - Geiboomstraat 2 - Geiboomstraat 4 - Geiboomstraat 6 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Perceel 4 (Grote Kerkstraat 23) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik
II.2.4. Beschrijving
Poetsen inkomportaal, trappenhal en kelder van een appartementsgebouw (van 6 appartementen) met 3 woonlagen 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Perceel 5 (Kleine Kerkstraat 40) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik
II.2.4. Beschrijving
Wassen gevelbekleding (panelen) appartementsgebouw met 4 woonlagen inclusief de garagepoort 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Perceel 6 (Koning Albertlaan 80) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal, fiestenberging en kelder van een appartementsgebouw (van 5 appartementen) met 3 woonlagen 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Perceel 7 (Monseigneur Koningsstraat 8A /Sionstraat 1-3-5) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal van een appartementsgebouw bestaande uit: - Sionstraat 1 - 6 appartementen (3 woonlagen - Sionstraat 3 - 2 appartementen (2 woonlagen + kelder) - Sionstraat 5 - 2 appartementen (2 woonlagen + kelder) - Monseigneur Koningsstraat 8A - 4 appartementen (3 woonlagen) Wassen van de vaste ramen van de appartementen op Sionstraat 1 en Monseigneur Koningsstraat 8A 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Perceel 8 (Plattenhofweg 2-4-6) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Maaseik, Neeroeteren
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal van 3 appartementsblokken (van 6-8 appartementen) met telkens 4 woonlagen: - Plattenhofweg 2 - Plattenhofweg 4 - Plattenhofweg 6 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
Perceel 9 (Europalaan 91) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Dilsen-Stokkem
II.2.4. Beschrijving
Wassen glaspartij trappenhal (2 woonlagen) en glasdallen 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 10

II.2.1. Benaming
Perceel 10 (Rijksweg 865/867 - Zonnestraat 2) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Dilsen-Stokkem, Elen
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal en kelder van 3 appartementsblokken (van 5 appartementen) met 2 woonlagen: - Rijksweg 865 - Rijksweg 867 - Zonnestraat 2 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 11

II.2.1. Benaming
Perceel 11 (Stock-Heim) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Dilsen-Stokkem, Stokkem
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal/doorgang en kelder van een appartementsgebouw met 2 woonlagen (31 serviceflats) en wassen van vensters (gemeenschappelijk). 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 12

II.2.1. Benaming
Perceel 12 (Kapelhof 25-26-27) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Dilsen-Stokkem, Elen
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal en kelder van 3 appartementsblokken (van 6 appartementen) met telkens 3 woonlagen: - Kapelhof 25 - Kapelhof 26 - Kapelhof 27 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 13

II.2.1. Benaming
Perceel 13 (Jan Geerkensstraat) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Kinrooi, Ophoven
II.2.4. Beschrijving
Fase I: Poetsen 2 trappenhallen/- partijen en ondergrondse parking en wassen vensters (gemeenschappelijk) van een appartementsgebouw met 2 en 3 woonlagen Fase II: Poetsen 2 trappenhallen/-partijen, kelder, fietsen- en afvalberging van een appartementsgebouw met 2 en 3 woonlagen 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 14

II.2.1. Benaming
Perceel 14 (Zielderveld 41) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Kinrooi
II.2.4. Beschrijving
Poetsen van trappenhal/doorgang, gedeelte kelder van een appartementsgebouw met 2 woonlagen (18 appartementen) en wassen van vensters (gemeenschappelijk). 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 15

II.2.1. Benaming
Perceel 15 (Grauwe Torenwal 3-5-7) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Bree
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal en kelder van 3 appartementsblokken (van 4-6 appartementen) met 3 woonlagen - Grauwe Torenwal 3  - Grauwe Torenwal 5 - Grauwe Torenwal 7 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 16

II.2.1. Benaming
Perceel 16 (Grauwe Torenwal 2-4) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Bree
II.2.4. Beschrijving
Poetsen van trappenhal en glaswas van 2 appartementsblokken: -Grauwe Torenwal 2 (4 woonlagen + kelder) -Grauwe Torenwal 4 (3 woonlagen) 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 17

II.2.1. Benaming
Perceel 17 (Nieuwstadpoort 19) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Bree
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal en kelder van een appartementsgebouw (5 appartementen) met 3 woonlagen. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 18

II.2.1. Benaming
Perceel 18 (Dorpsstraat 61) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Bree, Tongerlo
II.2.4. Beschrijving
Poetsen trappenhal van een appartementsgebouw (van 4 appartementen) met 2 woonlagen 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Bijvoegen van een bewijs van veen verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Bijvoegen van een lijst met vermelding van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Cv Ons Dak, Maastrichtersteenweg 31 te 3680 Maaseik

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen Afdeling Tongeren
Kielenstraat 22 bus 4, BE-3700 TONGEREN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-21