Fedasil_agence Fédérale Pour L’accueil Des Demandeurs D’asile

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Fedasil_agence Fédérale Pour L’accueil Des Demandeurs D’asile | FEDASIL_MOUSCRON-Achat sacs a dos scolaires

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

Aankondiging gegenereerd door het e-Procurement platform e-Procurement (FOD Beleid
en Ondersteuning)
Koper

1.1 Koper

Officiële naam:[FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers] — [FEDASIL_Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile] —
Rechtsvorm van de koper:Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst:Sociale bescherming
Procedure

2.1 Procedure

Titel:FEDASIL_MOUSCRON-Achat sacs a dos scolaires
Titel:FEDASIL_MOUSCRON-Achat sacs a dos scolaires
Beschrijving:sac a dos scolaires
Beschrijving:sac a dos scolaires
Identificatiecode van de procedure:2e497ae3-4189-4f3e-ba00-e5406abb69e8
Interne identificatiecode:MOU 2023 0128
Type procedure:Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
2.1.1 Doel

Aard van het contract:Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv):18931100Rugzakken
2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
Perceel

5.1 Perceel:LOT-0001

Titel:MOU 2023 0128 – 1
Titel:MOU 2023 0128 – 1
Beschrijving:sac a dos scolaires
Beschrijving:sac a dos scolaires
Interne identificatiecode:1
5.1.1 Doel

Aard van het contract:Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv):18931100Rugzakken
Aanvullende classificatie(cpv):18931100Rugzakken
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling van een land:{code|name|nuts.BE328}(BE328)
Land:België
5.1.6 Algemene informatie

Gereserveerde deelname:Geen
5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken:[ https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/3d3ddafc-8c33-4d04-8178-081989248c23/documents
] —
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening:Vereist
Adres voor indiening:https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/3d3ddafc-8c33-4d04-8178-081989248c23/general
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:Nederlands, Frans
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals
omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen:2023-09-22+02:0017:00:00+02:00
5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen
Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Officiële naam:FEDASIL_Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
Registratienummer:0860737913_6294
Afdeling:FEDASIL_MOUSCRON
Postadres:Mouscon
Stad:Luingne
Postcode:7700
Onderverdeling van een land:{code|name|nuts.BE328}(BE328)
Land:België
E-mail:wrong.email@email.be
Telefoon:+32 00000000
Rollen van deze organisatie:

Koper
8.1 ORG-0002

Officiële naam:FOD Beleid en Ondersteuning
Officiële naam:SPF Stratégie et Appui
Registratienummer:0671516647_0
Postadres:Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad:Brussel
Postcode:1000
Onderverdeling van een land:{code|name|nuts.BE100}(BE100)
Land:België
E-mail:e.proc@publicprocument.be
Telefoon:+32 2 740 80 00
Internetadres:https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:

TED eSender
10 Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd:06df45a5-e59e-4fc3-86f2-ab5e4bcc1e41-01
Beschrijving:mou 2023 0124
Beschrijving:mou 2023 0124
10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode van de afdeling:PROCEDURE
11 Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:1740e77e-30c7-436d-b88a-d2eda8cebeba01
Type formulier:Mededinging
Type aankondiging:Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging:2023-09-18+02:0000:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:NederlandsFrans
11.2 Informatie over de bekendmaking