Nv Internationale Luchthaven Kortrijk Wevelgem

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Nv Internationale Luchthaven Kortrijk Wevelgem | Design-Build: huisvesting federale politie & douane

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Bouwwerkzaamheden – Design-Build: huisvesting federale politie & douane

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [NV Internationale Luchthaven Kortrijk Wevelgem] —
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Design-Build: huisvesting federale politie & douane
Beschrijving: Design-Build: huisvesting federale politie & douane
Identificatiecode van de procedure: 19b0cd58-89b1-4d72-9112-9659c59f8f9d
Interne identificatiecode: Grenspost
Type procedure: Andere procedure in één fase
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 44211000 Prefabgebouwen
Aanvullende classificatie (cpv): 45223800 Monteren en bouwen van prefabconstructies
Aanvullende classificatie (cpv): 44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
Aanvullende classificatie (cpv): 45223810 Prefab-constructies

2.1.3 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 400,000.00 EUR

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Wij verwijzen hiervoor naar de bestekdocumenten ] —

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Grenspost – 1
Beschrijving: Design-Build: huisvesting federale politie en douane
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 44211000 Prefabgebouwen
Aanvullende classificatie (cpv): 45223800 Monteren en bouwen van prefabconstructies
Aanvullende classificatie (cpv): 44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
Aanvullende classificatie (cpv): 45223810 Prefab-constructies

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling van een land: Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Andere
Beschrijving: Wij verwijzen hiervoor naar de bestekdocumenten

5.1.11 Aanbestedingsstukken

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-16+02:00 12:00:00+02:00

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] —

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: NV Internationale Luchthaven Kortrijk Wevelgem
Registratienummer: 0633606374_3148
Postadres: Luchthavenstraat 1, Bus 1  
Stad: Wevelgem
Postcode: 8560
Onderverdeling van een land: Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Telefoon: +32 56232992
Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: +32 (0)2 234 31 22
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 8736e377-0324-460b-a8f7-b7b7463d7d60 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking