Ozcs West-brabant Vzw

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Ozcs West-brabant Vzw | nieuwbouw van een schoolgebouw FASE 2bis : technieken (verwarming - sanitair - ventilatie - elektriciteit)

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Installatiewerkzaamheden in de bouw – nieuwbouw van een schoolgebouw FASE 2bis : technieken (verwarming – sanitair – ventilatie – elektriciteit)

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [OZCS West-Brabant vzw] —
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: nieuwbouw van een schoolgebouw FASE 2bis : technieken (verwarming – sanitair – ventilatie – elektriciteit)
Beschrijving: nieuwbouw van een schoolgebouw FASE 2bis : technieken (verwarming – sanitair – ventilatie – elektriciteit)
Identificatiecode van de procedure: fd2796d0-f9c3-4f1c-bc8b-989b0774c901
Interne identificatiecode: 17.25-FASE2bis
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: No
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Volledige lijst van uitsluitingsgronden zoals vermeld in de aanbestedingsstukken ] —

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: 17.25-FASE2bis – 1
Beschrijving: verwarming en sanitair
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling van een land: Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Andere
Beschrijving: zoals vermeld in het bestek

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Prijs
Beschrijving: De prijs is het enige gunningscriterium

5.1.11 Aanbestedingsstukken

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-24+02:00 14:05:00+02:00

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel ] —

5.1 Perceel: LOT-0002
Titel: 17.25-FASE2bis – 2
Beschrijving: ventilatie en elektriciteit
Interne identificatiecode: 2
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling van een land: Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Andere
Beschrijving: zoals vermeld in het bestek

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Prijs
Beschrijving: De prijs is het enige gunningscriterium

5.1.11 Aanbestedingsstukken

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-24+02:00 14:05:00+02:00

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel ] —

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: OZCS West-Brabant vzw
Registratienummer: 0421912980_3934
Postadres: Paul Jansonstraat 57  
Stad: Laken
Postcode: 1020
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 477329286
Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Registratienummer: 0308357753
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 02 519 86 32
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 06033649-41dd-4417-951c-d7918db18e9a 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking