Spf Economie, Pme, Classes Moyennes Et Energie

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Spf Economie, Pme, Classes Moyennes Et Energie | Élaboration de la communication sur le crédit hypothécaire et les services de paiement

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

Aankondiging gegenereerd door het e-Procurement platform e-Procurement (FOD Beleid
en Ondersteuning)
Koper

1.1 Koper

Officiële naam:[FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie] — [SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie] —
Rechtsvorm van de koper:Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst:Algemene overheidsdiensten
1.1 Koper

Officiële naam:[Raad van State] — [Conseil d’État] —
Rechtsvorm van de koper:Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst:Algemene overheidsdiensten
Procedure

2.1 Procedure

Titel:Élaboration de la communication sur le crédit hypothécaire et les services de paiement
Titel:Uitwerken van communicatie inzake hypothecair krediet en betalingsdiensten
Beschrijving:De onderhavige opdracht betreft een opdracht van diensten, en betreft het opstellen
en bijwerken van webpagina’s van de dienst Financiële en boekhoudkundige reglementeringen
inzake hypothecair krediet en betalingsdiensten.
Beschrijving:Le présent marché est un marché de services, il porte sur la rédaction et mise à jour
des pages web du service Réglementation financière et comptable au sujet du crédit
hypothécaire et des services de paiement.
Identificatiecode van de procedure:46364251-545b-452c-a8fa-d4d2e379ed9f
Interne identificatiecode:2023/81151/E3/Communicatie hypothecair krediet en betalingsdiensten
Type procedure:Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
2.1.1 Doel

Aard van het contract:Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv):79340000Reclame- en marketingdiensten
Aanvullende classificatie(cpv):66110000Bankdiensten
2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:41,322.31EUR
2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
Perceel

5.1 Perceel:LOT-0001

Titel:2023/81151/E3/Communicatie hypothecair krediet en betalingsdiensten – 1
Titel:2023/81151/E3/Communicatie hypothecair krediet en betalingsdiensten – 1
Beschrijving:Élaboration de la communication sur le crédit hypothécaire et les services de paiement
Beschrijving:Uitwerken van communicatie inzake hypothecair krediet en betalingsdiensten
Interne identificatiecode:1
5.1.1 Doel

Aard van het contract:Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv):79340000Reclame- en marketingdiensten
Aanvullende classificatie(cpv):66110000Bankdiensten
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling van een land:{code|name|nuts.BE100}(BE100)
Land:België
5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:41,322.31EUR
5.1.6 Algemene informatie

Gereserveerde deelname:Geen
5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken:[ https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e73accc3-c7c4-4c94-bede-69f8577a15f2/documents
] —
Ad-hoccommunicatiekanaal:

URL:https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e73accc3-c7c4-4c94-bede-69f8577a15f2/forum
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening:Vereist
Adres voor indiening:https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e73accc3-c7c4-4c94-bede-69f8577a15f2/general
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:Nederlands, Frans
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals
omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen:2023-10-23+02:0011:00:00+02:00
5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen
Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Officiële naam:SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Registratienummer:0314595348_13
Postadres:City Atrium C, Vooruitgangstraat 50
Stad:Sint-Joost-ten-Node
Postcode:1210
Onderverdeling van een land:{code|name|nuts.BE100}(BE100)
Land:België
E-mail:achat.aankoop@economie.fgov.be
Telefoon:+32 22778616
Fax:+32 22775108
Internetadres:http://economie.fgov.be
Rollen van deze organisatie:

Koper
8.1 ORG-0002

Officiële naam:FOD Beleid en Ondersteuning
Officiële naam:SPF Stratégie et Appui
Registratienummer:0671516647_0
Postadres:Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad:Brussel
Postcode:1000
Onderverdeling van een land:{code|name|nuts.BE100}(BE100)
Land:België
E-mail:e.proc@publicprocument.be
Telefoon:+32 2 740 80 00
Internetadres:https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:

TED eSender
8.1 ORG-0003

Officiële naam:Raad van State
Officiële naam:Conseil d’État
Registratienummer:0931.814.266
Stad:Wetenschapsstraat 33
Land:België
E-mail:info@raadvanstate.be
Telefoon:+32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:

Koper
11 Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:4d739c04-b77b-496f-8a11-abdd0c4a868901
Type formulier:Mededinging
Type aankondiging:Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging:2023-09-18+02:0000:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:NederlandsFrans
11.2 Informatie over de bekendmaking