Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Catégorie : Autres | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid - Flex Vervoer Op Afroep (3+1)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres :  Motstraat 20, BE- 2800  Mechelen
E-mail:   inkoop@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476895

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1)  
Referentienummer:   De Lijn- Exploitatie-PR-2022-050d-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  60140000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Aalst, Hamme, Zele, Dendermonde, Lebbeke, Wichelen, Berlare, Lede, Buggenhout, Ninove, Haaltert, Erpe-Mere, Denderleeuw  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Flexgebied Linkeroever + taxi Waasland Zuidoost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Flexgebied Rechteroever  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Vervoersregio Brugge  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   5

II.2.1. Benaming
De Pinte – Gent – Merelbeke – Melle – Wetteren – Laarne – Destelbergen – Lochristi – Wachtebeke  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Flexgebied Gent West  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Flexgebieden Kempen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   8

II.2.1. Benaming
Vervoersregio Kortrijk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   9

II.2.1. Benaming
Flexgebieden Leuven  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   10

II.2.1. Benaming
Noordoost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   11

II.2.1. Benaming
Noordwest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   12

II.2.1. Benaming
Zuidoost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   13

II.2.1. Benaming
Zuidwest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   14

II.2.1. Benaming
Vervoerregio Klein-Brabant  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   15

II.2.1. Benaming
Vervoerregio Bonheiden  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   16

II.2.1. Benaming
Flexgebied Midwest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   17

II.2.1. Benaming
Flex Oostende Station – Crematorium  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   18

II.2.1. Benaming
Flexgebied Vlaamse Ardennen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   19

II.2.1. Benaming
Vervoerregio Pajottenland  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   20

II.2.1. Benaming
Vervoerregio Opwijk-Merchtem  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   21

II.2.1. Benaming
Vervoerregio Zemst  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   22

II.2.1. Benaming
Flexgebied West  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   23

II.2.1. Benaming
Flexgebied Noord  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

Lot   24

II.2.1. Benaming
Flexgebied Zuid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Vervoer Op Maat voor rekening van de V.V.M in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid – Flex Vervoer Op Afroep (3+1), een raamovereenkomst voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
vijfmaal verlengbaar met één jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bijgevoegde selectieleidraad

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijgevoegde selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijgevoegde selectieleidraad

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-21  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top