Marché Public

Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/09/2019

DETAIL

Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen | INZAMELING EN VERWERKING VAN DE AFVALSTROMEN OP DE RECYCLAGEPARKEN VAN HET SAMENWERKINGSGEBIED IVLA N° 528231
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen
Postadres: Meersbloem-Melden 46A,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Kris Dobbelaere
Tel: +32 55457320
E-mail: krisdobbelaere@ivla.be
Internetadres(sen): http://www.ivla.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352673

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
INZAMELING EN VERWERKING VAN DE AFVALSTROMEN OP DE RECYCLAGEPARKEN VAN HET SAMENWERKINGSGEBIED IVLA 
Referentienummer: I.VL.A.-BBCP20190912-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
INZAMELING EN VERWERKING VAN DE AFVALSTROMEN OP DE RECYCLAGEPARKEN VAN HET SAMENWERKINGSGEBIED IVLA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN VLAK GLAS 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN LANDBOUWFOLIE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN FRITUURVETTEN EN FRITUUROLIEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN AFGEWERKTE OLIEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 5

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN HARDE PLASTICS 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 6

II.2.1. Benaming
OPHALEN LUIERAFVAL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 7

II.2.1. Benaming
OPHALEN GROF VUIL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 8

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN METAAL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 9

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN STEENPUIN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 10

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN ASBEST 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 11

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN AARDE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 12

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN VAN KALKHOUDEND BOUWAFVAL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 13

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN GROEN AFVAL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 14

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN BOOMSTRONKEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 15

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN HOUTAFVAL 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar (24 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 16

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN VAN LOODSTARTBATTERIJEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-12-31
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 3 jaar (36 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

Lot 17

II.2.1. Benaming
OPHALEN EN VERWERKEN OVERIGE KGA 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: IVLA
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht heeft een initiële looptijd van 3 jaar (36 maanden). Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet van 17 juni 2016. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-13

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top