Matériaux et services spécifiques, autres

Matériaux et services spécifiques, autres

Provincie Vlaams-brabant

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking houdende de aankoop en levering van allerhande bedrukt visibiliteitsmateriaal in het kader van promotiecampagnes voor alle instellingen van het provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Police Fédérale Service Procurement

Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van maritieme droogpakken ten voordele van de scheepvaartpolitie en de Algemene Administratie van de Douane en accijnzen opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)