Flandre Occidentale

Flandre Occidentale

Imog

Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,…) op diftarrecyclagepark te IMOG Avelgem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Uitnodiging tot indienen offerte – Bijzondere vorm van geregeld personenvervoer voor de VDAB in de regio Gent – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Scroll to Top