Brabant flamand

Brabant flamand

Provincie Vlaams-brabant

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking houdende de aankoop en levering van allerhande bedrukt visibiliteitsmateriaal in het kader van promotiecampagnes voor alle instellingen van het provinciebestuur Vlaams-Brabant.