Het hoofddoel van EBP consulting is volledig toegespitst op overheidsopdrachten en bestaat erin ervoor te zorgen dat zowel de publieke als de private sector zo efficiënt mogelijk de relevante regelgeving kennen en kunnen gebruiken.

Door de uitgebreide praktische ervaring overstijgt onze benadering het louter juridische: wij kunnen het juridische aspect “operationaliseren” om tot de beste juridische en praktische oplossing te komen voor aankoper en ondernemer.

Wij vinden het van het grootste belang dat we bij onze interventies, zij het op gebied van training dan wel op dat van advies, aan de zelfredzaamheid in de praktijk van onze klanten werken. Zij zijn het immers die dagelijks de complexe materie in de praktijk moeten toepassen.

Onze diensten voor administraties

Onze diensten voor ondernemingen

Heeft u vragen of wenst u meer te weten over onze diensten?

Bel ons op 02/ 894 56 09 of stuur ons uw bericht.
Onze experts staan klaar voor u !Diensten voor administraties

 • Adviesverlening

  Advies en ondersteuning bij aankoopprocedures

  Elke aankoopprocedure vraagt de nodige aandacht: niet alleen dient u de nodige tijd te voorzien, ook de in te zetten mankracht is niet te onderschatten. Daarnaast zijn bepaalde dossiers zo complex, dat extern ondersteuning noodzakelijk is.

  EBP Consulting kan samen met u de volledig aankoopprocedure voeren, van behoefte tot en met definitieve oplevering, hetzij bepaalde deeltaken van u overnemen. De experts van EBP Consulting zorgen voor praktische, juridisch correcte oplossing op uw punctuele vragen. Dit kan gaan over de meest uiteenlopende aspecten in uw aankoopprocedure:

  • De volledige overname van uw aankoopprocedure
  • Het opstellen of controleren van uw bestek
  • Hulp bij het opmaken van een gemotiveerde gunningsbeslissing
  • Het oplossen van problemen tijdens de uitvoering
  • De organisatie en optimalisatie van uw aankoopdienst
  • ...

  Elke binnenkomende vraag wordt onmiddellijk door één van onze experts opgevangen en voert in samenspraak met u de opdracht uit binnen de afgesproken timing.

  Onze verschillende formules:

  • Case by case: u neemt contact met ons op en legt uw dossier voor. Op basis van de vragen en de stukken die u ons bezorgt, maken wij een raming op uitgedrukt in uren of dagen. Na uw akkoord zorgen wij snel voor een pasklare oplossing.
  • Krediet adviesuren: u zit regelmatig met verschillende vragen of dossier op verschillende tijdstippen. Vaak gaat tijd verloren om een voorstel op te maken en uw akkoord af te wachten. Door het op voorhand reserveren van krediet adviesuren, garanderen wij u dat er op elk moment een expert klaarstaat om u bij te staan. Bij deze formule werken we bovendien met degressieve uurtarieven.
  • Full Tender Assistance: bij deze formule gaat u een overeenkomst aan voor de duur van enkel jaren, waarbij wij u een complete beschikbaarheid garanderen om samen met u op performante wijze uw aanpak van de overheidsmarkt te optimaliseren.

  Klik hier voor meer informatie over adviesverlening.

 • Incompany Training

  De aankoopprocedure stap voor stap uitgelegd

  De lesgevers van EBP Consulting hebben een uitgebreide, praktische en juridische ervaring opgebouwd binnen zowel de klassieke sectoren als de speciale sectoren. De trainingen zijn geen ellenlange juridische uiteenzettingen over de regelgeving.

  Integendeel: elke opleiding wordt praktisch aangepakt, waarbij we ervan uitgaan dat de deelnemers geen juristen zijn en waar we praktische antwoorden aanreiken die inspelen op uw specifieke situatie. De zelfredzaamheid van de deelnemers staat bij ons voorop.

  Wij werken voor u en uw team graag een training op maat uit. Dit gebeurt op basis van vragen die u op voorhand kan stellen, dossiers die u ons voorlegt, … en waarbij vlot ingespeeld kan worden op uw specifieke situatie.

  Klik hier voor meer informatie over Incompany Training.

 • Detachering

  Zorg voor continuïteit bij uw overheidsopdrachten

  Soms kan het zijn dat u met een tekort aan capaciteit of kennis zit om de complexe dossiers op te volgen of de vele opdrachten op korte termijn te kunnen realiseren. De redenen kunnen divers zijn: ziekte van een collega, zwangerschap, tekort aan mankracht op piekmomenten, …

  Deze tijdelijke problemen kunnen wij voor u oplossen: EBP Consulting beschikt over verschillende profielen die voor één of meerder dagen gedurende een bepaalde tijd uw noden kunnen invullen in uw gebouwen.

  Onze profielen kunnen ook ingezet worden om de werking van uw aankoopdienst te optimaliseren: onze experts komen ter plaatse de pijnpunten analyseren en helpen deze weg te werken.

  Klik hier voor meer informatie over Detachering.

 • Uitgever

  De juridische bestseller 'Jaarboek Overheidsopdrachten'

  Jaarboek Overheidsopdrachten

  Sinds 2008 wordt jaarlijks het Jaarboek Overheidsopdrachten uitgebracht. Met dit boek wordt de lezer een overzicht aangereikt van de relevante Europese en nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van dat jaar.

  Met dit Jaarboek stellen we tot doel de gebruikers een nuttig overzichts- en bronneninstrument ter beschikking te stellen waarmee de oceaan van regelgeving beter georiënteerd kan worden bevaren. In elke editie zitten een 40-tal thema-artikelen die betrekking hebben op specifieke knelpunten in de betreffende materie, geschreven door dé specialisten terzake.

  Klik hier voor meer informatie over het Jaarboek Overheidsopdrachten.

Diensten voor ondernemingen

 • Adviesverlening

  Onze expert-juristen staan voor u klaar en helpen u graag verder met een praktische oplossing.

  De experts van EBP Consulting zorgen voor een praktische en juridisch correcte oplossing op uw punctuele vragen. Dit kan gaan over de meest uiteenlopende aspecten uit de procedure. Voor ondernemingen vertaalt zich dat in :

  • Hulp bij het opstellen van uw offertes
  • Oplossen van problemen tijdens de uitvoering
  • Audit en optimalisatie van uw tenderdesk
  • ...

  Elke binnenkomende vraag wordt onmiddellijk door één van onze experts opgevangen en voert in samenspraak met u de opdracht uit binnen de afgesproken timing.

  Onze verschillende formules:

  • Case by case: u neemt contact met ons op en legt uw dossier voor. Op basis van de vragen en de stukken die u ons bezorgt, maken wij een raming op uitgedrukt in uren of dagen. Na uw akkoord zorgen wij snel voor een pasklare oplossing.
  • Krediet adviesuren: u zit regelmatig met verschillende vragen of dossier op verschillende tijdstippen. Vaak gaat tijd verloren om een voorstel op te maken en uw akkoord af te wachten. Door het op voorhand reserveren van krediet advies uren, garanderen wij u dat er op elk moment een expert klaarstaat om u bij te staan. Bij deze formule werken we bovendien met degressieve uurtarieven.
  • Full Tender Assistance: bij deze formule gaat u een overeenkomst aan voor de duur van enkel jaren, waarbij wij u een complete beschikbaarheid garanderen om samen met u op performante wijze uw aanpak van de overheidsmarkt te optimaliseren.

  Klik hier voor meer informatie over adviesverlening.

 • Incompany Training

  De zelfredzaamheid van de deelnemers staat bij ons voorop.

  De lesgevers van EBP Consulting hebben een uitgebreide, praktische en juridische ervaring opgebouwd binnen zowel de klassieke sectoren als de speciale sectoren.

  De trainingen zijn geen ellenlange juridische uiteenzettingen over de regelgeving. Integendeel: elke opleiding wordt praktisch aangepakt, waarbij we ervan uitgaan dat de deelnemers geen juristen zijn en waar we praktische antwoorden aanreiken die inspelen op uw specifieke situatie.

  Wij werken voor u en uw team graag een training op maat uit. Dit gebeurt op basis van vragen die u op voorhand kan stellen, dossiers die u ons voorlegt, … en waarbij vlot ingespeeld kan worden op uw specifieke situatie.

  Klik hier voor meer informatie over Incompany Training.

 • Detachering

  Zorg voor continuïteit in het beantwoorden van overheidsopdrachten

  Als onderneming kan het zijn dat u met een tekort zit aan capaciteit of kennis om de binnenkomende vragen of opdrachten correct en efficiënt te behandelen. De redenen kunnen divers zijn: ziekte van een collega, zwangerschap, tekort aan mankracht op piekmomenten, …

  Deze tijdelijke problemen kunnen wij voor u oplossen: EBP Consulting beschikt over verschillende profielen die voor één of meerder dagen gedurende een bepaalde tijd uw noden kunnen invullen in uw kantoren.

  Klik hier voor meer informatie over Detachering.

 • Uitgever

  De juridische bestseller 'Jaarboek Overheidsopdrachten'

  Jaarboek Overheidsopdrachten

  Sinds 2008 wordt jaarlijks het Jaarboek Overheidsopdrachten uitgebracht. Met dit boek wordt de lezer een overzicht aangereikt van de relevante Europese en nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van dat jaar.

  Met dit Jaarboek stellen we tot doel de gebruikers een nuttig overzichts- en bronneninstrument ter beschikking te stellen waarmee de oceaan van regelgeving beter georiënteerd kan worden bevaren. In elke editie zitten een 40-tal thema-artikelen die betrekking hebben op specifieke knelpunten in de betreffende materie, geschreven door dé specialisten terzake.

  Klik hier voor meer informatie over het Jaarboek Overheidsopdrachten.