Mrmp-l/a – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Mrmp-l/a – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems | Verwerving van TNT Flake
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-L/A – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems – Ondersectie Verwerving
Eversestraat, 1 – BOX 29, BE-1140 Evere
Contact: Bouché Marc Antoine
Tel: +32 24415426 E-mail: marc.bouche@mil.be
Internet adressen:
https://www.mil.be/

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verwerving van TNT Flake
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verwerving van TNT Flake
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Zie bijlagen

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen16/09/2022 – 12:00

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De documenten van de opdracht zijn aan de publicatie toegevoegd
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/07/2022

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]