Mrmp-n/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Naval Systems

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Mrmp-n/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Naval Systems | Verwerving van (8) acht QRTK4NG cryptocomputers en bijhorende documentatie voor de IFF Mode 5 van de toekomstige MCM-platformen en een meerjarige open overeenkomst voor de technische ondersteuning en bevoorrading van wisselstukken van de QRTK3NG, QRTK4NG en BTI1000I in het bezit van de Belgische marine.
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-N/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Naval Systems – Ondersectie Programma’s
Eversestraat, 1 – BOX 29, BE-1140 Evere
Contact: de Terwangne Anaïs Marie
Tel: +32 24415431 E-mail: anais.deterwangne@mil.be
Internet adressen:
https://www.mil.be/

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verwerving van (8) acht QRTK4NG cryptocomputers en bijhorende documentatie voor de IFF Mode 5 van de toekomstige MCM-platformen en een meerjarige open overeenkomst voor de technische ondersteuning en bevoorrading van wisselstukken van de QRTK3NG, QRTK4NG en BTI1000I in het bezit van de Belgische marine.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verwerving van (8) acht QRTK4NG cryptocomputers en bijhorende documentatie voor de IFF Mode 5 van de toekomstige MCM-platformen en een meerjarige open overeenkomst voor de technische ondersteuning en bevoorrading van wisselstukken van de QRTK3NG, QRTK4NG en BTI1000I in het bezit van de Belgische marine.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen07/09/2022 – 12:00

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 04/08/2022

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]