Federale Politie Dienst Procurement

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Federale Politie Dienst Procurement | Meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van CUAS Drone Jammers inclusief de opleiding en onderhoud ten voordele van de Federale Politie
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Federale Politie Dienst Procurement
Kroonlaan, 145A, BE-1050 Brussel
Contact: Depré Bastiaan Jan
Tel: +32 26426631 Fax: +32 26426604 E-mail: bastiaan.depre@police.belgium.eu
Internet adres(sen):
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450439

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van CUAS Drone Jammers inclusief de opleiding en onderhoud ten voordele van de Federale Politie
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van CUAS Drone Jammers inclusief de opleiding en onderhoud ten voordele van de Federale Politie

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Beste,
Gelieve het erratum nr.2 hierbij te willen terugvinden,
MVG
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/07/2022

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]