fbpx

Overheidsopdracht

Mrmp-a/a – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie “aviation Sys

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 30/07/2020

DETAIL

Mrmp-a/a – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie “aviation Sys | De aankoop van een NATO Harpoon Grid ten behoeve van de NFH trainingsmogelijkheden
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-A/A – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie “Aviation Systems” – Ondersectie “Verwerving”
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Thys David
Tel: +32 24415541 E-mail: MRMP-A-A2@mil.be
Internet adres(sen):
https://www.mil.be/

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De aankoop van een NATO Harpoon Grid ten behoeve van de NFH trainingsmogelijkheden
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aankoop van een NATO Harpoon Grid ten behoeve van de NFH trainingsmogelijkheden

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Bestek + bijlages MRMP-A/A2 Nr 20AA201
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/07/2020

Scroll to Top