Mrmp-n/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Naval Systems

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Mrmp-n/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Naval Systems | Verwerving van (8) acht QRTK4NG cryptocomputers en bijhorende documentatie voor de IFF Mode 5 van de toekomstige MCM-platformen en een meerjarige open overeenkomst voor de technische ondersteuning en bevoorrading van wisselstukken van de QRTK3NG, QRTK4NG en BTI1000I in het bezit van de Belgische marine.
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-N/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Naval Systems – Ondersectie Programma’s
Eversestraat, 1 – BOX 29, BE-1140 Evere
Contact: de Terwangne Anaïs Marie
Tel: +32 24415431 E-mail: anais.deterwangne@mil.be
Internet adres(sen):
https://www.mil.be/

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verwerving van (8) acht QRTK4NG cryptocomputers en bijhorende documentatie voor de IFF Mode 5 van de toekomstige MCM-platformen en een meerjarige open overeenkomst voor de technische ondersteuning en bevoorrading van wisselstukken van de QRTK3NG, QRTK4NG en BTI1000I in het bezit van de Belgische marine.
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verwerving van (8) acht QRTK4NG cryptocomputers en bijhorende documentatie voor de IFF Mode 5 van de toekomstige MCM-platformen en een meerjarige open overeenkomst voor de technische ondersteuning en bevoorrading van wisselstukken van de QRTK3NG, QRTK4NG en BTI1000I in het bezit van de Belgische marine.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
– Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
– In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.4) Termijn voor deelnemingsaanvragen
In plaats van: 22/08/2022 – 12:00
Te lezen: 31/08/2022 – 12:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 29/07/2022

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]