Overheidsopdracht

Mrmp-i/s – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – “sectie Infrastuctur

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 17/02/2020

DETAIL

Mrmp-i/s – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – “sectie Infrastuctur | Scheepslift
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-I/S – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – “Sectie Infrastucture” – Ondersectie “Diensten”
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Laporte Pierre Baudouin
Tel: +32 24415544 E-mail: pierre.laporte@mil.be
Internet adres(sen):
https://www.mil.be/

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Scheepslift
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Bijkomende diensten betreffende het liftplatform van de scheepslift

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr . Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 13/01/2020
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
De Pecker Gent NV
BE Desteldonk

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/02/2020

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top