Bulletin der Aanbestedingen Nr 218 van vrijdag 12 november 2010

Openbare aanbesteding

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Burxelles Mobilité-AED
Benaming : BMB/DGE-DBO/2010.0203 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een geïntegreerd systeem voor toegangscontrole en alarmmanagement. Nr 23528
23528
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES
VERNIEUWING VAN VOETPADEN: AMAZONESTRAAT. Nr 23477
23477
 
Gemeente Koekelberg
Levering van warme maaltijden voor de gemeentelijke scholen en de VZW Hulp aan het Gezin vorr 2011. Nr 23515
23515
 
Association Intercommunale pour le Développement économique durable de la province de Luxembourg
Commune de Vielsalm - Bâtiment Payon : parachèvement de l'enveloppe extérieure et aménagement d'une liaison piétonne entre la place de Bruyère en Vosges et le plan d'eau. Nr 23519
23519
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE MONS
Aménagement de la place Cité du Vieux Champs à Flénu - Partie 2 : Eclairage. Nr 23520
23520
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE MONS
Aménagement de la place Cité du Vieux Champs à Flénu - Partie 1 : Voirie. Nr 23521
23521
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE LESSINES
Pose d'isolation thermique à l'école communale du Centre à Deux-Acren. Nr 23529
23529
 
Administration Communale
Travaux de création de zone d'évitement à divers endroits de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing. Nr 23485
23485
 
Scholengroep Kempen
Pc's en toebehoren. Nr 23482
23482
 
Agentschap voor Facilitair Management
NL-Rotterdam: Bouwen van watersportvoorzieningen. Nr 23487
23487
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
A 301 Varsenare (Jabbeke) Afbraak van de brug over spoorlijn 50 A en van de brug over de Westelijke Omleiding en herinrichten van de gronden tot een natuurcompensatiegebied. Nr 23493
23493
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Project FAST. Incidentafhandeling op de autosnelweg E40 en R4. Takelen en bergen an personenvoertuigen met MTM < 3,5 ton. Nr 23494
23494
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Heraanleg fietspad N19 Geel Ten Aard. Nr 23526
23526
 
Haviland igsv.
Kinderopvang Het Sterretje. Nr 23505
23505
 
Geelse Huisvesting cvba
Renovatie 148 appartementen (hoogblokken). Nr 23517
23517
 
Gemeentebestuur Ranst
Wegen-en rioleringswerken op de verkaveling tegen Ranstsesteenweg. Nr 23514
23514
 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Sint-Trudo. Nr 23478
23478
 
Stad Kortrijk
Uitvoeren van huisaansluitingen op de stadsriolering in 2011. Nr 23489
23489
 
Stadsbestuur ROESELARE
Roeselare: buitengewone onderhoudswerken aan landbouwwegen: dienstjaar 2010. Nr 23507
23507
 
Volkshaard
Gent, Sint Amandsberg, Hippodroomlaan, renovatie stookplaatsinrichting voor 2 x 70 appartementen. Nr 23490
23490
 
Volkshaard
Sint Amandsberg Hippodroomlaan renovatie schrijnwerk/Balkons/isolatie 140 appartementen en 1 woning. Nr 23513
23513
 
SHM Denderstreek
Bouwen van 24 sociale huurwoningen en 12 sociale koopwoningen + 17 garages en 3 fietsenbergingen. Nr 23509
23509
 
vzw Sint Franciscusscholen - basisonderwijs
10-024 / ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK. Nr 23502
23502
 
Gemeentebestuur Kruishoutem (bijgestaan door Dexia Bank N.V.)
I 974. Nr 23491
23491
 
Gemeentebestuur Kruishoutem (bijgestaan door Dexia Bank N.V.)
I 974. Nr 23492
23492
 

Oproep tot kandidaatstelling

BELGOCONTROL
Aviation Liability verzekering. Nr 23497
23497
 
ULB
Centrale de marché relative à la fourniture des consommables de produits et petits matériels de laboratoire à l'Université Libre de Bruxelles et à l'Université de Mons-Hainaut. Nr 23518
23518
 
Commission provinciale piscicole
Poissons de repeuplement. Nr 23512
23512
 
COMMUNE DE MORLANWELZ
Marche des assurances. Nr 23501
23501
 
UZ Leuven
Nieuwbouw gebouw fase IVA. Nr 23483
23483
 
UZ Leuven
Nieuwbouw gebouw fase IVA. Nr 23484
23484
 

Algemene Offerteaanvraag

MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure
De opdracht gegeven benaming : BRUGGE &endash; Schietstand Sint-Michiels - Saneringswerken . Nr 23495
23495
 
association Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la région de Charle
Marché public de services pour la gestion complète de la distribution de conteneurs destinés à la collecte de déchets ménagers et de déchets organiques. Nr 23508
23508
 
association Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la région de Charle
2010-053 OB/LF/JC/PT-AV/LD.Appel d'offres général pour la fourniture d'un système d'identification électronique de conteneurs monobacs aux communes affiliées à l'ICDI. Nr 23510
23510
 
Association Intercommunale pour le Collecte et la destruction des immondices de la région de Charle
Fourniture de conteneurs monobacs aux Communes affiliées à l'ICDI. Nr 23511
23511
 
Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Opstellen en uitwerken van een integriteitsbeleid voor het agentschap. Nr 23496
23496
 
VMM afdeling operationeel waterbeheer
Bestrijding van invasieve waterplanten in het Antitankkanaal. Nr 23503
23503
 
Bloso
Studie en uitvoering m.b.t. de oprichting van een nieuw houten windsurfchalet (ruwbouw en afwerking). Nr 23516
23516
 
MOW - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST - AFDELING KUST
Toetsing sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies in kusthavens. Nr 23524
23524
 
STADSBESTUUR LIER
Uitbreiding van het bestaande publieke cameranetwerk incl¬ infrastructuurwerken. Nr 23488
23488
 
Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Aankoop van een atex zone 2 trommeldroger. Nr 23479
23479
 

Erratum - Wijzigingsbericht

Vivaqua,
Beschrijving : opdracht voor aanneming van werken betreffende de renovatie of de verdubbeling van de drinkwateraanvoercollector van Modave. Deze collector bevindt zich op een diepte van ongeveer 70 m, heeft de vorm van een galerij uitgehouwen in een r... Nr 23500
23500
 
OCMW Koekelberg
Conformeren en zware renovatie van 2 liften van het Home Jourdan (CMW van Koekelberg). Nr 23476
23476
 
PROVINCE DU BRABANT WALLON
Souscription par la Province du Brabant wallon d'une assurance collective pour les membres du personnel statutaire ou contractuel, du personnel enseignant des institutions provinciales, les conseillers et les députes provinciaux. Possibilité aux membre... Nr 23498
23498
 
ADMINISTRATION COMMUNALE
Travaux de remplacement des châssis des vestiaires de la feutrerie de l'Administration Communale de Sambreville. Nr 23481
23481
 
MATERIA NOVA ASBL
Fourniture de gaz et d'électricité pour les sites de Mons et Ghislenghien . Nr 23480
23480
 
ASBL Les Audacieux
Remplacement de menuiseries extérieures en bois par des menuiseries extérieures en Aluminium y compris finitions intérieures en bois. Nr 23474
23474
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
1M3D8G/10/37: N750: Genk: Rechttrekking aansluiting rotonde Oosterring. Nr 23486
23486
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Structureel onderhoud tussen A17-A14 en Lichtervelde. Nr 23522
23522
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
1M3D8G/10/26. Nr 23527
23527
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Ontsluiting Healt Sciences Campus Gasthuisberg - Fase 1/Complex Oost en Ringweg Noord. Nr 23530
23530
 
Afdeling Zeeschelde
Dijkwerken te Wichelen. Aanpassen bestaand gecontroleerd overstromingsgebied Bergenmeersen. Nr 23523
23523
 
Afdeling Zeeschelde
Dijkwerken te Berlare en Wichelen. Bouw gecontroleerd overstromingsgebied Wijmeers 1. Bouw van de ringdijk. Nr 23525
23525
 
Stadsbestuur Turnhout
08313A-04/5503: Lot 1: Weg- en rioleringswerken Hertog Hendrik I - lei (Groep Infrabo nv) en Lot 2: Bouwen van een voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal Dessel-Schoten (Arcadis Belgium nv) . Nr 23499
23499
 
Kerkfabriek St Job
Herstellen en vernieuwen van de natuurleien en onderdak van de daken en de toren, herstellen van het glasraam, vernieuwen van het zinkwerk en dergelijke van de St Jobkerk te Bolderberg, ingevolge een hagelstorm. Nr 23475
23475
 

Gunning

Haviland intercommunale: afdeling Afvalbeleid
Ophaling en verwerking van KLEIN GEVAARLIJK AFVAL ingezameld op het overslaglocatie van de intercommunale. Nr 23506
23506
 
Universiteit Gent - Directie Onderzoeksaangelegenheden
Het beheer van elektronische en printabonnementen op informatiebronnen. Nr 23504
23504