Nieuwe overheidsopdrachten vinden

Ontdek de meest recente overheidsopdrachten gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA).

 

Belgische publicaties jaarlijks
%
klanttevredenheid
tevreden klanten

Kies een categorie en ontdek alle overheidsopdrachten aangekondigd in het BDA.  

All
  • All
  • bda-Andere
  • bda-Erratum - Wijzigingsbericht
  • bda-Gunning
  • bda-Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure
  • bda-Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure

Stad Sint-truiden

Uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in Sint-Truiden 2023 A

Lees meer

Commune De Ferrières

Travaux de voirie 2022

Lees meer

Haute Ecole Galilée

Marché de fourniture de matériel numérique – Procédure négociée directe avec publication préalable

Lees meer

Heilig Hartziekenhuis Mol

Raamovereenkomst voor de levering van Zoledroninezuur – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Lees meer

Lokaal Bestuur Geraardsbergen (ocmw)

Uitnodiging tot indienen offerte – Concessie voor het leveren van medicatie voor de bewoners van de Woonzorgcentra OCMW Geraardsbergen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Lees meer

Institut National Des Radioéléments

Revamping des groupes de pulsion du bâtiment B06 – Procédure négociée directe avec publication préalable

Lees meer

Cvba Providentia

Merchtem, Groenstraat – aanstelling opdrachthouder/ontwerper architectuur en infrastructuur

Lees meer

Goedkope Woningen Van Sint-joost-ten-node

Aanstelling van een multidisciplinair team samengesteld uit een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur, een ondersteunend beheerder.

Lees meer

Ministerium Der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Ausbau des Dachgeschosses des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Lees meer

Ville De Mons

Géolocalisation et gestion en temps réel des données relatives au suivi du parc automobile de l’administration communale de la Ville de Mons

Lees meer

Diensten Van De Voorzitter – Operationele Directie

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE SCHOONMAAK VAN DE LOKALEN VAN DE GEBOUWEN VAN DE CENTRALE DIENSTEN VAN DE FOD JUSTITIE

Lees meer

Grand Hôpital De Charleroi

Accord-cadre – Acquisition, installation, mise en service et maintenance de matériel endoscopique pour le service de gastro-entérologie.

Lees meer

Chr De La Haute Senne

Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’une chaîne d‘analyse automatisée pour laboratoire

Lees meer

Stadt Eupen

Plan Wallonie Cyclable 2020/2021: Réalisation d’aménagements cyclables pour le réseau structurant de la Ville d’Eupen

Lees meer

Fedasil_poelkapelle

Contract van 4 jaar voor jaarlijkse gasdetectie.

Lees meer

Regie Der Gebouwen – Regio Brussel

Brussel – Kunstberg – Herstellen en herschilderen dubbele buitendeur Hoogspanningscabine.

Lees meer

Aquafin Nv

Oproep tot aanvraag tot deelneming – Aanstellen innovatiepartner

Lees meer

Mrmp-s/s – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Support Syste

Meerjarige overeenkomst 2023-2024 voor de organisatie van evenementen in het kader van het EU voorzitterschap 2024

Lees meer

Vzw Scholengroep Sint-michiel

Leveren van schoolboeken secundair onderwijs

Lees meer

Infrabel – Directie Asset Management -area North-west

57/52/3/21/036 Massificatie vernieuwingswerken Masterplan Denderleeuw Fase 2: Stationsrooster Denderleeuw: bovenleidingswerken, spoorwerken en seininrichtingswerken.

Lees meer
mockup-BDA

De archieven van overheidsopdrachten

Zoek naar alle aankondigingen van opdrachten die na 2015 zijn gepubliceerd.

Vind HIER de archieven
vóór 2015

Scroll to Top